Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjának támogatásával megvalósuló „Meg kell a búzának érni…” CSSP-NEPZENE-2018-0326 azonosító számú pályázata. Elnyert támogatási összeg: 1.800.000 Ft

Gálakoncert

2019. április 16-án nagyszabású Gálakoncertet szerveztünk, ahol meghívott művészeink között több, a Pendely családból indult énekes lépett fel: Guessous Majda Mária Junior Prima díjas énekes és együttese, Ecsedi Petra a Szeredás népzenei együttes énekese, aki a Fölszállott a páva 2017-es és 2018-as adásaiban is sikerrel szerepelt, valamint Pásku Veronika és Erdős Fruzsina népdalénekesek is elfogadták meghívásunkat. A koncerten a Törköly népzenei együttes kísérte vendégművészeinket és tanszakunk jelenlegi növendékeit. Viseleteink is bővültek a pályázati forrásból: a fiúknak mellényt és parasztinget, a lányoknak pedig fellépőruhát készíttettünk a szerepléseken való méltó megjelenéshez.

Gyűjtőút

2019. április 22-23-án, húsvétkor Inaktelkére szerveztünk népzenei gyűjtőutat, ahol énekes asszonyokkal készítettünk felvételeket az új hangrögzítő készülékeink segítségével, melyet szintén a pályázati forrásból szereztünk be. Hangszerállományunkat is sikerült bővíteni: két citerát, népi bőgőt, hegedűt és brácsát, négy furulyát és egy ütőgardont is sikerült beszereznünk. Mindezek hozzájárultak szakmai munkánk fejlődéséhez, hagyományaink átörökítéséhez, a Pendely család közösségének fejlődéséhez, valamint a népzene megismertetéséhez, népszerűsítéséhez szűkebb és tágabb környezetünkben.

A megvalósított támogatás céljának és eredményeinek bemutatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjának támogatásával megvalósuló „Meg kell a búzának érni…” CSSP-NEPZENE-2018-0326 azonosító számú pályázatának legfontosabb célkitűzése a népzene értékeinek megismertetése és népszerűsítése szűkebb és tágabb környezetünkben, a népzeneoktatás színvonalának fejlesztése, a tárgyi eszközfeltételek javítása, népzenei gyűjtőút szervezésével a népdalok, a népdalgyűjtés és a népi kultúra sajátosságainak megismertetése, a Debreceni Zenede Népzene tanszaka fennállása 20 éves jubileumának méltó megünneplése volt. A pályázati támogatás segítségével lehetőségünk nyílt elismert, nagy tudású népzenész szakemberek meghívására, népzenei kurzus szervezésére. Agócs Gergely népzenész, néprajzkutató és Navratil Andrea népdalénekes népzenei kurzus keretében hallgatták meg növendékeinket, gyakorlati tanítással, szakmai tanácsokkal segítették a gyerekek zenei tevékenységét. 2019. április 16-17-én ünnepelte a Debreceni Zenede Népzene Tanszaka fennállásnak 20. évfordulóját, melyet meghívott művészekkel, iskolánk egykori és jelenlegi növendékeivel, szülőkkel, kollégákkal közösen ünnepeltünk. A jubileumi koncerten Guessous Majda Mária, Ecsedi Petra, Pásku Veronika, Erdős Fruzsina, Bíró Gergely népdalénekes egykori növendékeink mellett jelenlegi tanítványaink is szerepeltek. A Pendely család együttesei (Pendely Énekegyüttes, Kispendely, Szédeli borsó) és citerazenekarunk is fellépett, valamint közreműködött a Törköly népzenei együttes. A rendezvény másnapján autentikus adatközlőkkel találkozhattak növendékeink: Győrfy Péter és felesége Balmazújváros hagyományairól, a falusi élet mindennapjairól és jeles napjairól, a vidék jellegzetes lakodalmi szokásairól, ételeiről mesélt, népzenéjéből, népdalaiból adott ízelítőt. 2019 áprilisában, húsvétkor népdalgyűjtő körutat szerveztünk Inaktelke (Románia) és környékére tanítványainkkal. A pályázati forrásból megvásárolt digitális hangrögzítők segítségével felvételeket készítettünk az Kaló Kati néni énekessel, bemutatva növendékeinknek a népdalgyűjtés sajátosságait, természetes közegét. Tárgyi eszközállományunk hangszerekkel is bővült a pályázatból: egy nagybőgő, egy népi hegedű és egy népi brácsa, egy ütőgardon, két citera és négy furulya gazdagította meglévő hangszereinket. Mindez lehetővé teszi, hogy még több gyermek tanulhasson népi hangszereken, illetve új hangszeres szak indítását is segíti a jövőben. Korábban a népi együttesektől kértünk kölcsön viseleteket a szereplésekhez. A támogatásból beszerzett lányka és fiú népviseltek lehetővé teszik a méltó megjelenést a rendezvényeken, versenyeken.